Slavnosti Farmářského léta

Kdo poslouchá Český Rozhlas Region, mohl slyšet povídání majitele Antonína Matka na téma masa, masných výrobků, uzenin a také se něco dozvědět o historii firmy.

Poslechnout si záznam je možné zde:

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/akce/_zprava/antonin-matek-reznictvi-uzenarstvi--1227609


Vyvrcholením Farmářského léta byly Slavnosti Farmářského léta spojené s oslavou narozenin Českého rozhlasu Region které se konaly 31. srpna na zahradě Regionu v Hybešově 10 v pražském Karlíně.


Culinary 2/2012 - Český Grunt

O čem se Čechům donedávna jen zdálo? O uzeninách plných masa, o chlebu z poctivého kvásku, o jogurtech bez náhražek

Zmínka o nás ze str. 108-109

Culinary 4/12 - Řemeslo je grunt

U severní městské brány byla radnice, před radnicí stály masné krámy, grunty zemědělců a uprostřed prostranství byl rybník. Pěstoval se chmel potřebný k výrobě piva, za městem byly štěpnice a vinice, na lukách se pásla stáda koní. Množství rybníků zaručovalo bohatý rybolov. Z řemesel vzkvétalo kovářství a košíkářství, město vlastnilo cihelnu, vinopalnu a tři pivovary. Od nejstarších dob je také zmínka o třech mlýnech.