Slavnosti Farmářského léta

Kdo poslouchá Český Rozhlas Region, mohl slyšet povídání majitele Antonína Matka na téma masa, masných výrobků, uzenin a také se něco dozvědět o historii firmy.

Poslechnout si záznam je možné zde:

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/akce/_zprava/antonin-matek-reznictvi-uzenarstvi--1227609


Vyvrcholením Farmářského léta byly Slavnosti Farmářského léta spojené s oslavou narozenin Českého rozhlasu Region které se konaly 31. srpna na zahradě Regionu v Hybešově 10 v pražském Karlíně.


Culinary 4/12 - Řemeslo je grunt

U severní městské brány byla radnice, před radnicí stály masné krámy, grunty zemědělců a uprostřed prostranství byl rybník. Pěstoval se chmel potřebný k výrobě piva, za městem byly štěpnice a vinice, na lukách se pásla stáda koní. Množství rybníků zaručovalo bohatý rybolov. Z řemesel vzkvétalo kovářství a košíkářství, město vlastnilo cihelnu, vinopalnu a tři pivovary. Od nejstarších dob je také zmínka o třech mlýnech.

Číst dál: Culinary 4/12 - Řemeslo je grunt

iDnes.cz - Nejstarší řeznictví v Čechách používá receptury z první republiky

Rod řezníků Matků sahá až do roku 1546. Zmínku o zápisu z tohoto roku objevil kronikář v Kostelci nad Labem v místní kronice. Členem cechu řezníků byl tehdy jistý Antonín Matek. A Antonín Matek tam vládne výrobě uzenin i nyní, o téměř pět set let později.

Zdroj: http://hobby.idnes.cz/reznictvi-uzenarstvi-matek-dpy-/hobby-domov.aspx?c=A140213_115542_hobby-domov_bma